Friday, September 26, 2014

Zbigniew Gonciarz

Zbigniew Gonciarz

Zbigniew Gonciarz - Biography

Zbigniew Gonciarz, Warszawa.
Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskał w roku 1984.
Studia malarskie rozpoczął w pracowni prof. Jacka Sempolińskiego w 1979 i ukończył w pracowni prof. Jana Dziędziory w 1984 roku. 
W roku 1985 otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Jest autorem koncepcji i projektu samochodu papieskiego JP2, zrealizowanego na pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski. 
Zajmował się projektowaniem nadwozi, a takźe projektowaniem graficznym i projektowaniem wnętrz. 
Malarstwo jest dziedziną, którą przez cały czas uprawiał równolegle.
Aktualnie zajmuje się na co dzień malarstwem sztalugowym w swojej pracowni w centrum Warszawy. 
W obszarze zainteresowań artysty główne miejsce zajmuje człowiek [przeważnie rodzaju żeńskiego] ze swoim indywidualnym, 
ludzkim doświadczeniem, stąd tematy: postać ludzka, akt, portret [firma portretowa]. 
Gdzieś pomiędzy narracją i figurą znajduje się miejsce na tzw. prawdziwy obraz, będzie to zawsze abstract expressionism. 
I jeszcze czasem wyjątkowy samochód, potraktowany bardziej jak wytworny portret, niż martwa natura. 
Prace znajdują miejsce w kolekcjach w kraju oraz m.in. w Austrii, Niemczech, Szwecji, USA.No comments:

Post a Comment